Lică & Atena Bîrlea

PASTOR FONDATOR

Sunt o familie pasionată de ceea ce fac și se implică cu toată inima în lucrările pe care le coordonează. Sunt o familie integră, oameni ai rugăciunii, urând compromisurile.
Dumnezeu îi folosește pentru ridicarea și încurajarea multora, în domeniile de consiliere pastorală, plantare de biserici, rugăciune de vindecare și eliberare, consiliere în lucrări profetice, ucenicie practică, consiliere în domeniul economic și sunt foarte împliniți atunci când pot să îi ajute pe alții să-și descopere chemarea lui Dumnezeu în viața lor.

Împreună au 3 copii: Amanda Rebeca, Marko David și Emma Naomi